Over onze klanten

Stad Kortrijk:

Tijdens de slotconferentie van Smart Cities op 15 september 2011 stelde de ICT dienst van de stad Kortrijk de krijtlijnen voor van een nieuw te ontwikkelen notulenbeheersysteem, e-decision genaamd. De toenmalige oproep om het project gezamenlijk verder vorm te geven werd door de steden Brugge, Hasselt, Leuven en Sint-Niklaas opgepikt. Dit resulteerde in een omvangrijk lastenboek waarin de eisen en wensen van de 5 steden werden samengebracht. Achttien leveranciers stelden zich kandidaat om het project te realiseren, uiteindelijk bleek de combinatie Green Valley Belgium-CIPAL over de beste troeven te beschikken.

De basis van de oplossing is het bestaande notulenbeheersysteem van Green Valley dat digitale ondersteuning biedt voor alle fasen van de besluitvorming voor schepencolleges, gemeenteraden en OCMW-raden. De bestaande oplossing zal verrijkt worden met bijkomend maatwerk en koppelingen met diverse back-office toepassingen zoals boekhoudsoftware van verschillende leveranciers voor lokale besturen.

Auteurs kunnen een ontwerpbesluit aanmaken door het invullen van sjablonen op basis van een webformulier. Een uiterst flexibele workflow zorgt voor de goedkeuring van het ontwerp volgens het agenderingsproces van het bestuur. Wanneer de ontwerpbesluiten op de agenda staan, kunnen de raadsleden op een beveiligde manier de ontwerpen en hun bijlagen inkijken en desgevallend commentaren noteren voor zichzelf of hun fractie. De krachtige regietool bezorgt de voorzitter van de vergadering een prachtig hulpmiddel om de vergadering volledig digitaal af te handelen, inclusief het onmiddellijk aanpassen van de besluitartikels en het registreren van de stemresultaten.

Kortrijk

Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, en Philippe De Coene, Schepen van informatica kijken alvast uit naar deze administratieve vereenvoudiging: "Het nieuwe platform zal niet alleen de samenwerking tussen de administratie en het beleid op een hoger niveau tillen. Stadsbestuur, OCMW en Politie zullen op termijn op het zelfde systeem gaan werken, wat de transparantie enkel maar ten goede zal komen."

 

Stad Genk:

In 2009 ontstond het plan in de stad Genk om te starten met een digitale dienstverlening naar de burger. Na uitvoering van een diepgaande analyse door een extern consultantskantoor werd er een project gedefinieerd dat bestond uit volgende elementen:

  • een nieuwe website met een geïntegreerd e-loket
  • een diensten en productencatalogus
  • een zaaksysteem/mid-office
  • een klanten contact center

Genk

Binnen de nieuwe website kan de burger met zijn eID producten en diensten aanvragen via het e-loket. Hij dient hiervoor een webformulier in te vullen dat automatisch doorgestuurd wordt naar het zaaksysteem. Een workflow zorgt er vervolgens voor dat de aanvraag de verschillende stappen van afhandeling doorloopt en dat de gerelateerde documenten worden omsloten in een digitaal dossier. De burger wordt steeds op de hoogte gehouden van de status van zijn aanvraag via e-mailnotificatie en kan ook zelf de status opvragen binnen zijn persoonlijke internet pagina, beschikbaar in het e-loket. Momenteel kunnen zo'n 90 verschillende producten en diensten op deze manier worden aangevraagd, en stad Genk breidt deze processen gestaag uit.

Omdat niet alle klanten op deze digitale manier willen communiceren met hun lokaal bestuur, is er ook een klanten contact center gebouwd. Alle vragen die telefonisch, aan het loket, via e-mail of post binnenkomen worden hier geregistreerd in een webformulier en ook in het zaaksysteem ingeschoten. Op die manier worden alle inkomende vragen (digitaal of analoog) op dezelfde consequente manier behandeld.

Deze nieuwe manier van werken heeft er voor gezorgd dat stad Genk zijn baliewerking volledig heeft kunnen herinrichten. Klanten kunnen terecht aan generieke snelloketten of moeten een afspraak maken voor complexere aanvragen. Tegelijk kunnen de medewerkers op de diensten zich focussen op de afhandeling van de dossiers.

  • Het centraal beschikbaar en toegankelijk maken van ongestructureerde informatie en proces informatie
  • Het verhogen van zowel de kwaliteit als de efficiëntie bij het registreren en afhandelen van de klantvragen.
  • Uitwisseling van gegevens tussen het mid-office platform en de bestaande back-office omgevingen.

 

Stad Lier:

Stad Lier werkt sinds 2008 met het Green Valley CMS voor het beheer van hun websites. De site bevat oa. zogenaamde intelligente formulieren met ondersteuning van e-ID en Ogone. Ondertussen zijn reeds een 7-tal sites online dewelke volledig autonoom en geïntegreerd worden beheerd vanuit de centrale beheerders omgeving. De sites worden centraal of decentraal beheerd door de betreffende diensten of dienst communicatie.

Lier1  Lier2

Tezamen met de website voor stad Lier werd de website voor het OCMW volledig vernieuwd. Deze website wordt binnen een en dezelfde omgeving beheerd door het CMS en de diensten van stad en OCMW en dit met gedeelde content en alle functionaliteit.

Lier 3  Lier 4

Zoeken

Volg ons op: