Over onze oplossingen

In de loop der jaren werd een uitgekiende suite van webtoepassingen ontwikkeld voor, en in samenspraak mét, onze klanten. Hierdoor sluiten onze oplossingen perfect aan bij uw organisatorische wensen, eisen en processen. Elke functionaliteit kan autonoom draaien voor uw organisatie en kan de basis vormen voor een groeipad naar optimale ontsluiting van de digitale dienstverlening naar uw klanten.

GVB Suite

Klanten Contact Center:

Het klanten Contact Center (KCC) van Green Valley vormt de toegangspoort voor al uw publieke dienstverlening. Daarom is een krachtige en geavanceerde multichannel kennisdatabase onontbeerlijk. Maar bovenal moet deze snel en eenvoudig zijn in het gebruik voor uw KCC medewerkers.

Deze portaal omgeving bestaat uit verschillende webparts die in samenspraak met de klant ter beschikking worden gesteld. Elk webpart voorziet in een specifiek stukje informatie, bijvoorbeeld een kalender, een zoekscherm om dossier op te vragen, hyperlinks naar de recentste gemeenteraadsbeslissingen, enz..

Door al deze informatie op een inzichtelijke een gestructureerde manier ter beschikking te stellen aan de medewerkers in de Front-office, kunnen zij de klant onmiddellijk een antwoord geven op de vraag die wordt gesteld. Hierdoor vervalt de noodzaak om de klant door te schakelen of door te sturen naar de dienst in kwestie. Zo kunnen zij ongestoord verder werken aan het behandelen van de klant vragen. Het resultaat is dat de klant tevreden is omdat hij direct werd voortgeholpen, en dat tegelijk de doorlooptijd van dossiers daalt.

E-loket:

Burgers kunnen gemakkelijk en snel een product of dienst vinden in uw productencatalogus. Na de authenticatie via de eID kaart kan de burger aan de hand van webformulieren op een eenvormige en gestructureerde manier zijn vragen richten tot zijn overheid. Het spreekt voor zich dat de integratie met de interbestuurlijke diensten en productencatalogus (IPDC) van de Vlaamse Overheid ook voorzien werd.

Verder voorziet het e-loket ook over een persoonlijke internet pagina die de burger kan consulteren na inloggen met zijn eID. In deze beveiligde omgeving kan hij de status van zijn aanvragen opvolgen, zonder dat hij daarvoor het de administratie moet contacteren. Hij kan er ook zijn contactgegevens beheren en aanvullen zodat ook telefoonnummers, GSM-nummers en e-mailadressen bij het de administratie gekend zijn waardoor de communicatie met de klant vlot kan verlopen.

De statussen in de persoonlijke internet pagina worden rechtstreeks gevoed vanuit zaaksysteem. Een wijziging van de status in het zaaksysteem wordt ook in de persoonlijke internet pagina gereflecteerd, waardoor de klant steeds kan volgen.

Het e-loket is zo opgebouwd zodat het snel en eenvoudig in uw bestaande website kan ingebouwd worden, ookal wordt deze geleverd door een andere websiteprovider.

Enterprise content Management (ECMS):

Een betere kwaliteit van de dienstverlening tegen lagere kosten, dat is de focus van veel organisaties. In onze informatie-intensieve maatschappij wordt meer dan ooit tevoren een beroep gedaan op ICT en met name op elektronische informatievoorziening en -uitwisseling om dit te bereiken.

Green Valley CMS is dé totaaloplossing voor het gebruiksvriendelijk en krachtig opzetten, inrichten en onderhouden van content voor de gehele organisatie. En zo eenvoudig in gebruik dat Enterprise Content Management kinderspel wordt. Green Valley CMS kent velerlei toepassingen zoals:

 • Websites, subsites, themasites en communities
 • Klantportalen en elektronische frontoffices
 • Intranetten, werknemersportalen en knowledge bases
 • Extranetten en projectomgevingen
 • Narrowcasting
 • Multi channel output naar web, brochures etc.

Green Valley CMS is speciaal ontwikkeld voor middelgrote en grote, informatie-intensieve organisaties en wordt gebruikt door meer dan honderd gerenommeerde organisaties en ondernemingen in de zorg, overheid, non-profit en bedrijfsleven.

GVB Ecms

Met Green Valley CMS beschikt uw organisatie over een geavanceerd content management systeem met een krachtige beheeromgeving. De content wordt daarbij gescheiden van de vormgeving opgeslagen. Dit biedt de mogelijkheid om het beheer van de content onder te brengen bij de informatie-eigenaar, terwijl de vormgeving elders kan worden ondergebracht. Daarnaast vergemakkelijkt de centrale opslag een aanpassing van de huisstijl of het toepassen van een wisselende look and feel op dezelfde content in meerdere sites.

Een zeer gebruiksvriendelijke user interface maakt het delegeren van het onderhoud van pagina's in de organisatie echt mogelijk. Desgewenst via een volledige integratie met Microsoft Office of Open Office, zodat het publiceren zo eenvoudig is als het klikken op een knop. Tevens kan een WYSIWYG web editor worden ingezet om pagina's te publiceren. Het geavanceerde rechtensysteem zorgt ervoor dat men alleen die onderdelen kan beheren waartoe men de rechten gekregen heeft.

Uiteraard kunnen gepubliceerde pagina's worden voorzien van metagegevens. Verder beschikt de software over profielgebonden sites, autorisatie en authenticatie, subsites, automatisch gegenereerde nieuwspagina's, hyperlink management en een krachtige, full-text zoekmachine waarmee u alle content kunt doorzoeken.

Zaaksysteem:

Zaakgericht werken heeft als doel het verbeteren van de dienstverlening en dossieropbouw, maar zorgt ook voor een verhoogde efficiency binnen de werkprocessen. Doorlooptijden van zaken worden bewaakt en de voortgang is op elk moment via verschillende kanalen inzichtelijk voor de organisatie en haar klanten.

Het zaaksysteem bestaat uit digitaal dossierbeheer en workflow module die u instaat stelt zowel eenvoudige als bijzonder complexe processen volledig grafisch te moduleren. Het is de ideale tool om uw bedrijfsprocedures afdwingbaar te maken en uw medewerkers effectiever en efficiënter te laten werken. Dankzij workflow is voor iedereen ook steeds de status van een aanvraag inzichtelijk en kan de klant steeds op meeste correcte manier geïnformeerd worden over het verloop van zijn dossier.

Belangrijk hierbij is dat de communicatie met de klant kan verlopen over alle mogelijke kanalen waarover men vandaag beschikt. Niet alleen de traditionele zoals post, telefoon en baliebezoek, maar ook e-mail, webformulieren, SMS en sociale media dienen ontsloten te worden. Elk klantencontact wordt geregistreerd in het zaaksysteem en kan gekoppeld worden aan een nieuwe of een bestaande zaak.

Green Valley heeft samen haar klanten een bibliotheek van bedrijfsprocessen opgebouwd die beschikbaar wordt gesteld voor andere overheden. Gebruikmakend van deze “best practices” kan u snel van start gaan met het digitaliseren en optimaliseren van de dienstverlening naar uw klanten. Uiteraard kan u zelf bestaande processen wijzigen, zonder dat u daarvoor een beroep hoeft te doen op onze consultants.

Besluitvorming:

Deze module is in de eerste plaats ontwikkeld om het besluitvormingsproces bij zowel lokale, provincale, regionale als federale overheidsinstellingen te faciliteren. Bij uitbreiding kan gelijk welke organisatie het platform aanwenden om het proces van besluitvorming transparanter te laten verlopen en de papieren rompslomp rond de organisatie van de vergaderingen drastisch te verminderen.

Uiteraard heeft Green Valley een naadloze integratie voorzien met de andere toepassingen uit onze suite, zoals het zaaksysteem of CMS. Maar ook koppelingen met diverse back-office of financiële systemen zijn bij vele van onze klanten vandaag reeds geïmplementeerd.

De out-of-the box Vergaderbeheer module ondersteunt een organisatie bij het complete besluitvormingsproces van A tot Z, en dit volledig gedigitaliseerd:

 • Aanmaken van agendapunten
 • Goedkeuringsproces voor agendering, ondersteund door een workflow
 • Voorbereiding van de vergadering
 • Voorzitten en bijwonen van de vergadering
 • Verwerking van de besluiten
 • Publicatie en ontsluiting van de besluiten
 • Digitale archivering

Naast deze basis functionaliteiten vinden we in het platform nog andere interessante mogelijkheden terug. Denken we maar aan het automatisch genereren van documenten, het notuleren tijdens de vergadering, het registreren van het stemgedrag, digitale ondertekening van de besluiten en diverse rapporteringen. Het geheel wordt vervolledigd met een bijzonder sterke zoekmotor die u toelaat om over de ganse database met inbegrip van bijlagen zoekopdrachten uit te voeren.

Het Green Valley notulenbeheersysteem is het meest volledige en modulaire platform voor het gehele bestuurlijk besluitvormingsproces van uw organisatie. Het biedt digitale ondersteuning van alle fasen van besluitvorming en dit voor alle type overlegorganen in uw organisatie.

Bedrijfsvoorstelling Green Valley Belgium - online smart cities

Zoeken

Volg ons op: