Besluitvorming

"Kwalitatief besluiten en papierloos notuleren"

 • Inzetbaar in elke organisatie
 • Transparant besluitvormingsproces
 • Actueel inzicht in de status van een agendapunt
 • Juiste documenten altijd en overal digitaal beschikbaar  
 • Automatisch genereren van uittreksels en notulen

Met Besluitvorming kan je het volledige besluitvormingsproces digitaliseren, van de opmaak van de nota, het genereren van de besluiten en verslagen tot de ontsluiting naar de burger in het kader van openbaarheid van bestuur. Alle informatie over gemaakte besluiten is opzoekbaar binnen het systeem. Daarnaast is Besluitvorming gekoppeld aan tal van back-office toepassingen (overheidsopdrachten, BBC, …).

Agenderen op basis van een vast agenderingsproces

Agenderen op basis van een vast agenderingsproces

In Besluitvorming gebruik je digitale formulieren om ontwerpbesluiten aan te maken. Je bepaalt zelf welke minimale inhoud een nota moet bevatten. Denk hierbij aan:

 • de aanleiding en context
 • de argumentatie
 • de juridische grond
 • bijlage(n)
 • ...

Voor deze formulieren wordt er een goedkeuringsproces ingesteld, waarin je bijvoorbeeld een verplichte goedkeuring door het diensthoofd kan configureren, of een validatie door de financieel beheerder wanneer het besluit financiële gevolgen heeft. 

 

Digitaal vergaderen en notuleren

Digitaal vergaderen en notuleren

Ook de voorbereiding van de vergadering, de ontsluiting, de zitting zelf en de naverwerking gebeurt digitaal.

Zittingsleden kunnen op een tablet, laptop of PC de agenda via een webtoepassing raadplegen. Ze kunnen digitaal commentaren ingeven en delen met anderen, aangeven of een bepaalde nota besproken dient te worden, …

De zitting kan door de secretaris digitaal genotuleerd worden: aanwezigheden worden ingegeven, notities toegevoegd en beslissingen geregistreerd. Het verslag is voor een groot deel afgewerkt wanneer de zitting wordt afgesloten.

 

Publicaties genereren en openbaarheid van bestuur

Publicaties genereren en openbaarheid van bestuur

Na de zitting worden publicaties automatisch gegenereerd op basis van vooraf gedefinieerde templates. 

Mogelijke publicaties zijn ondermeer:

 • Besluiten en verslagen
 • Dagorde of agenda
 • Notulen

In het kader van actieve openbaarheid van bestuur kunnen documenten gepubliceerd worden naar een raadpleegomgeving. Burgers kunnen hier alle gepubliceerde besluiten en verslagen van de verschillende beslissingsorganen terugvinden.