Gemeente Rumst digitaliseert haar besluitvorming

Gemeente Rumst kiest voor Besluitvorming van Green Valley Belgium.
Vlak voor de zomer van 2017 bracht de gemeente Rumst een bestek uit voor de aankoop van een 'digitaal notulering- en e-besluitvormingsysteem'. 

De toepassing waarnaar de gemeente zocht moest voldoen aan onderstaande wensen:

De gemeente heeft nood aan een hedendaags digitaal notulering- en besluitvormingssysteem. Dit systeem moet bruikbaar zijn voor de verschillende overleg- en besluitvomringsorganen. Het hele proces van notulering- en besluitvorming moet ondersteund worden, van voorbereiding en aanmaak agendapunten, over het besluitvormingsproces heen tot de ontsluiting van de beslissingen en notulen via een beveiligde website. Hierbij zijn gebruikersvriendelijkheid, integratiemogelijkheden en openheid naar andere systemen toe grote troeven.

Uit de onderhandelingsprocedure bleek dat de toepassing van Green Valley Belgium het beste aansloot met de verwachtingen van zowel de administratie als de raadsleden.