Nieuwe digitale dienstverlening voor stad en OCMW Beringen

De stad Beringen zet samen met Green Valley Belgium belangrijke stappen in haar digitale dienstverlening met een vernieuwde stedelijke website gekoppeld aan een performant thuisloket.

De stedelijke website werd vernieuwd met een fris en eigentijds design en hij is helemaal afgestemd op de nieuwe huisstijl van de stad en OCMW. De pagina's zijn per thema opgebouwd en de structuur is helderder gemaakt. Zo vindt de gebruiker vlotter zijn weg naar de juiste stadsdienst.

Het thuisloket of e-loket, een onderdeel van het Zaaksysteem, fungeert met haar gebruiksvriendelijke formulieren als digitale toegangspoort tot de  dienstverlening van de organisatie.

“De grootste verandering op de website is de invoering van het thuisloket waarmee je op een gebruiksvriendelijke manier van thuis uit gebruik kan maken van het nieuwe dienstverleningsconcept. De burger kan voortaan thuis nog meer documenten aanvragen en bekomen. Zo moet je voor de attesten van bevolking (14 attesten) en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, …)  in de toekomst geen verplaatsing meer maken naar het administratief centrum. Zij kunnen voortaan 24/7 van thuis uit kosteloos aangevraagd worden met behulp van een eID. Deze documenten zijn digitaal ondertekend en 100% beveiligd en rechtsgeldig. Dit maakt deel uit van de verdere administratieve vereenvoudiging voor de burger en digitalisering van onze dienstverlening waarin we belangrijke stappen aan het zetten zijn,” vertelt Anne Wouters-Cuypers (schepen van communicatie).