Infosessie koppeling Besluitvorming - Neptunus

Op 7 november organiseerde Green Valley Belgium samen met Cipal Schaubroeck een infosessie over de koppeling tussen Besluitvorming en Neptunus (toepassing Sociale Dienst). De deelnemers werden op de hoogte gebracht van wat deze koppeling voor hun kan betekenen.

Dankzij de koppeling kunnen gebruikers van Neptunus nu dossiers rechtsreeks agenderen binnen de toepassing Besluitvorming. Wanneer de dossiers goedgekeurd zijn, worden de dossierbeheerders hiervan automatisch op de hoogte gebracht.