Modules in SmartLoket

SmartLoket is een digitaal loket voor burgers, ondernemingen en verenigingen. Het is een online platform voor alle aanvragen en meldingen van uw bestuur. 

U kan binnen SmartLoket uw processen volledig op maat modelleren of gebruik maken van onderstaande standaard modules.

Modules

!

Papieren en attesten

De oplossing ‘Papieren en attesten’ lever automatisch attesten, uittreksels en afschriften af.

Zowel burgers als ondernemingen zoals notarissen en advocaten en andere overheden kunnen deze documenten aanvragen. U bepaalt zelf wie toestemming krijgt om automatisch documenten te ontvangen.

!

Identiteit en nationaliteit

PIN- en PUK-code

Met ‘SmartLoket – PIN- en PUK-code’ volgt aanvragen voor een nieuwe PIN- en PUK-code voor de elektronische identiteitskaart op een gestructureerde manier op en bewaakt u de termijnen voor het bewaren van de codes.

Contactgegevens

U verzamelt de contactgegevens van uw burgers voor lokaal gebruik en in het rijksregister. Vanzelfsprekend gebeurt dit met de nodige aandacht voor de GDPR.

!

Wonen en verhuizen

Adreswijziging

De burger registreert zijn adreswijziging online. SmartLoket geeft de aanvraag automatisch door aan de backoffice-toepassing. U blijft de aanvragen via de gekende weg behandelen. Op de gepaste momenten wordt de burger automatisch op de hoogte gehouden van de status en uitgenodigd om langs te komen op de dienst. Ook een verhuis naar het buitenland kan online geregistreerd worden.

Er zijn koppelingen voorzien met de toepassingen voor Bevolking en Burgelijke stand van Cipal Schaubroeck en Remmicom.

Bewoners- en parkeerkaarten

Met ‘Bewoners- en parkeerkaarten’ creëert en beheert u verschillende types parkeerkaarten. Elke inwoner kan zijn kaarten online aanvragen. 

!

Kinderen

Ouderlijke toestemming voor minderjarige kinderen in het buitenland

Deze uitbreiding laat u uw burgers toe om een ouderlijke toestemming voor kinderen in het buitenland te registreren. Het registeren van de juiste informatie en het ondertekenen gebeurt allemaal online.

Poliovaccinatie

Laat ouders het polioattest van hun kind digitaal registeren. De informatie vloeit automatisch door naar uw backoffice-toepassing.

Er zijn koppelingen voorzien met de toepassingen voor Bevolking en Burgerlijke stand van Cipal Schaubroeck en Remmicom.

!

Trouwen en samenwonen

Wettelijk samenwonen

Inwoners registreren hun intentie tot verklaring van wettelijke samenwoning online.  De documenten nodig om de aanvraag te verwerken worden automatisch opgevraagd zodat alle informatie beschikbaar is wanneer de aanvragers hun verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Huwelijksaangifte

Met de uitbreiding ‘Huwelijksaangifte’ biedt u de mogelijkheid aan inwoners om een huwelijksaangifte digitaal in te dienen. Hiermee verklaren zij te willen huwen voor de ambtenaar van burgerlijke stand. De aanvrager selecteert de gewenste huwelijksdatum. De documenten die nodig zijn in kader van de huwelijksaangifte worden automatisch opgevraagd. De aanvraag wordt verwerkt in de backoffice-toepassing.

Er zijn koppelingen voorzien met de toepassing voor Bevolking en Burgerlijke stand van Cipal Schaubroeck en Remmicom.

!

Overlijden

Orgaandonatie

Met ‘SmartLoket – Orgaandonatie’ registreren uw burgers wilsuitdrukking hun instemming of weigering tot orgaandonatie. De informatie voor de aangifte en de ondertekening gebeurt volledig digitaal. De aangifte vloeit door naar de backoffice-toepassing voor verdere verwerking.

Laatste wilsbeschikking

Met de uitbreiding ‘Laatste wilsbeschikking’ registreren uw burgers hun laatste wilsbeschikking digitaal. De aangifte wordt digitaal ondertekend en afgeleverd aan de backoffice-toepassing.

Er zijn koppelingen voorzien met de toepassingen voor Bevolking en Burgerlijk stand van Cipal Schaubroeck en Remmicom.

!

Meldingen en klachten

Meldingen

Burgers, bedrijven en verenigingen registreren via een meldingskaart een melding. Deze meldingen worden centraal verzameld en kunnen onmiddellijk door de juiste dienst opgevolgd worden.

Klachten

Met SmartLoket heeft u een centraal beheerssysteem voor de registratie, het onderzoek en de afhandeling van klachten. Wanneer een administratieve medewerker de klacht behandelt, geeft hij de nodige maatregelen en acties aan, duidt de verantwoordelijke persoon aan en bepaalt een termijn voor behandeling.

 

!

Inname openbaar domein

De oplossing ‘Inname openbaar domein’ laat toe om innames openbaar domein aan te vragen en te behandelen.

Zowel burgers, verenigingen als ondernemingen kunnen een inname openbaar domein aanvragen.

Via SmartLoket verwerkt u volgende innames openbaar domein

 • Korte innames van het openbaar domein voor verhuis, levering, werfzone, stelling, bouwkraan, container, …
 • Lange innames van het openbaar domein voor terrassen, uitstallingen, publiciteitsborden, …
 • Inname van het openbaar domein voor werken aan nutsleidingen, wegenwerken, …
!

Evenementen

‘Evenementen’ helpt de burger vergunningen voor evenementen snel en efficiënt aan te vragen. Met deze oplossing verwerkt u de aanvragen en levert de nodige vergunningen af. Een vergunning kan gepaard gaan met een inname van het openbaar domein.

Onderstaande evenementen verwerkt u via SmartLoket

 • Festival, optreden, concert of fuif
 • Kermis, wijk of – dorpsfeest
 • Rommelmarkt
 • Avondmarkt
 • Optocht, stoet of parade
 • Sportmanifestatie
 • Theater- of dansvoorstelling
 • Tentoonstelling
 • Schoolfeest

Ook interesse in SmartLoket?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.