Papieren en attesten

De oplossing ‘Papieren en attesten’ levert automatisch attesten, uittreksels en afschriften af.

Zowel burgers als ondernemingen zoals notarissen en advocaten en andere overheden kunnen deze documenten aanvragen . U bepaalt zelf wie toestemming krijgt om automatisch documenten te ontvangen.

N

Attesten bevolking

De bevolkingsattesten worden gegenereerd op basis van gegevens uit het rijksregister, digitaal ondertekend en automatisch afgeleverd. Om het rijksregister te bevragen, maakt SmartLoket gebruik van het MAGDA-platform.

Volgende documenten zijn beschikbaar:

 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente
 • Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek
 • Attest van leven
 • Attest van verblijf en Belgische nationaliteit
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
N

Uittreksels en afschriften akten burgerlijke stand

De uittreksels en afschriften van akten worden opgehaald uit DABS en automatisch afgeleverd.

Van volgende akten zijn de uittreksels en afschriften beschikbaar:

 • Akte van adoptie
 • Akte van Belgische nationaliteit
 • Akte van echtscheiding
 • Akte van erkenning kind
 • Akte van erkenning voor geboorte
 • Akte van gerechtelijke afwezigheid
 • Akte van geslachtsverandering
 • Akte van levenloos kind
 • Akte van naamkeuze
 • Akte van naamwijziging
 • Akte van voornaamwijziging
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
N

Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister wordt rechtstreeks opgehaald uit het centraal strafregister, digitaal ondertekend en automatisch afgeleverd.

Er kunnen worden verschillende modellen afgeleverd:

 • Model 596.1: Voor het uitvoeren van een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld
 • Model 596.2: Voor het uitoefenen van activiteiten met contacten met minderjarigen
 • Model 595: Voor alle andere redenen

Ook interesse in SmartLoket?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.