Toegankelijksheidsverklaring SmartLoket – Stad Antwerpen

Green Valley Belgium streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. 

Dit doen we in overeenstemming met het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://antwerpen.onlinesmartcities.be/smartloket.

Nalevingsstatus

De website voldoet nog niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Criterium 1.1.1 Niet-tekstuele content
  Sommige afbeeldingen hebben geen correcte alternatieve beschrijving voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.3.1 Info en relaties
  Koppen, tabellen en oriëntatiegebieden zijn niet overal correct opgemaakt in de broncode waardoor ze verkeerd voorgelezen worden door screenreaders.
 • Criterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input
  Autocomplete-attributen op persoonlijke invoervelden ontbreken.
 • Criterium 1.4.3 Contrast
  Tekst scoort onvoldoende op contrast.
 • Criterium 1.4.10 Reflow
  De website scrolt horizontaal op sommige pagina’s bij vergroting tot 400%.
 • Criterium 2.1.1 Toetsenbord
  Select2 keuzelijsten zijn niet bruikbaar met een screenreader.
 • Criterium 2.4.2 Paginatitel
  Elke pagina heeft dezelfde titel.
 • Criterium 2.4.3 Focus volgorde
  Modal dialogs die verschijnen via het vraagteken-icoon bij velden voldoen momenteel niet. Er zijn ook een aantal onvoorspelbare focussprongen.
 • Criterium 2.4.6 Koppen en labels
  Asterisk bij verplichte velden wordt niet verklaard.
 • Criterium 2.4.7 Focus zichtbaar
  Er is geen verschil tussen focused en selected state van radiobuttons.
 • Criterium 3.1.1 Taal van de pagina
  Anderstalige pagina’s hebben geen correcte taalinstelling.
 • Criterium 3.3.3 Foutsuggestie
  Foutmelding bevat geen suggestie ter verbetering.
 • Criterium 4.1.1 Parsen
  De website bevat HTML-validatiefouten met betrekking tot toegankelijkheid.
 • Criterium 4.1.2 Naam, rol, waarde
  De website bevat elementen met een incorrecte naam, rol of waarde waardoor ze niet correct worden voorgelezen worden door screenreaders.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16/11/2022 en gebaseerd op een beoordeling door een onafhankelijk gecertificeerd web accessibility specialist bij Five Oaks. De verklaring is voor het laatst herzien op 16/11/2022.

Accessibility support baseline

De accessibility support baseline bestaat uit de combinaties van besturingssystemen, web browsers en hulpmiddelen waarmee verwacht wordt dat de website werkt.

Het gaat om recente versies van:

Besturingssystemen

 • macOS
 • Windows

Desktop browsers

 • Apple Safari
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome

Screenreaders

 • NVDA (Windows)
 • JAWS (Windows)
 • Talkback (Android)
 • VoiceOver (macOS en iOS)

Gebruikte web technologieën

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt:

 • HTML5
 • CSS
 • WAI-ARIA
 • JavaScript

Feedback en contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen over de toegankelijkheid van onlinesmartcities.be/smartloket of over deze toegankelijkheidsverklaring via info@greenvalleybelgium.be. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Ook interesse in SmartLoket?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.