Update PIN- en PUK-code

Extra configuratiemogelijkheden

Manuele actie om te controleren of het om een oude of nieuwe eID gaat
Er wordt gecontroleerd of de aanvrager over een oude of nieuwe eID beschikt. De controle gebeurt aan de hand van de vervaldatum van de eID, indien de vervaldatum na 15 mei 2031 wordt de eID gezien als een nieuwe kaart. Aanvragen voor een nieuwe eID worden automatisch afgehandeld met de vermelding dat de burger zich naar het gemeentebestuur mag richten om zijn PIN- en PUK-code te wijzigen. Gezien deze werkwijze niet 100% waterdicht is, is het vanaf deze versie mogelijk om deze aanvragen niet automatisch af te handelen maar een taak klaar te zetten voor de medewerkers om het type kaart te controleren. Via deze taak bevestigt de medewerker of de aanvrager zich inderdaad tot het gemeentebestuur kan richten of dat een nieuwe PIN- en PUK-code aangevraagd moeten worden bij de FOD Binnenlandse zaken.
Wanneer de PIN en PUK-code beschikbaar is wordt de aanvrager hiervan automatisch op de hoogte gebracht. De titel van de e-mail die verstuurd wordt is standaard “Aanvraag PIN- en PUK-code - Document ligt klaar” (ofwel “Aanvraag PIN- en PUK-code - ligt klaar”). Dankzij deze nieuwe configuratiemogelijkheid kan je het type document in de titel wijzigen naar bijvoorbeeld “Aanvraag PIN- en PUK-code - Code ligt klaar”
Wanneer de PIN en PUK-code beschikbaar is wordt de aanvrager hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Deze e-mail bevat standaard informatie maar kan vanaf deze versie ook uitgebreid worden met specifieke informatie.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ook interesse in SmartLoket?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.