Nieuws

Gemeente Rumst digitaliseert haar besluitvorming

Gemeente Rumst kiest voor Notula van Green Valley Belgium.
Vlak voor de zomer van 2017 bracht de gemeente Rumst een bestek uit voor de aankoop van een ‘digitaal notulering- en e-besluitvormingsysteem’. 

De toepassing waarnaar de gemeente zocht moest voldoen aan onderstaande wensen:

De gemeente heeft nood aan een hedendaags digitaal notulering- en besluitvormingssysteem. Dit systeem moet bruikbaar zijn voor de verschillende overleg- en besluitvomringsorganen. Het hele proces van notulering- en besluitvorming moet ondersteund worden, van voorbereiding en aanmaak agendapunten, over het besluitvormingsproces heen tot de ontsluiting van de beslissingen en notulen via een beveiligde website. Hierbij zijn gebruikersvriendelijkheid, integratiemogelijkheden en openheid naar andere systemen toe grote troeven.

Uit de onderhandelingsprocedure bleek dat de toepassing van Green Valley Belgium het beste aansloot met de verwachtingen van zowel de administratie als de raadsleden. 

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Speciaal voor de behandeling van aanvragen voor de inname van openbaar domein voor grondwerken ontwikkelde Green Valley Belgium een koppeling tussen Notula en GIPOD. Hierdoor kan u nu zowel de vraag tot grondwerken als de bijhorende signalisatievergunning kunnen nu volledig digitaal worden afgehandeld. 

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

In deze video van Het Facilitair Bedrijf geeft Sander Vliegen inzicht in de integratie van Notula met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Deze integratie, gerealiseerd in 2023 door Green Valley Belgium, biedt een oplossing voor de digitale archiveringsbehoeften van lokale overheden. 

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om efficiënt te vergaderen. Met deze overname zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen.

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.