Nieuws

Gemeente Rumst digitaliseert haar besluitvorming

Gemeente Rumst kiest voor Notula van Green Valley Belgium.
Vlak voor de zomer van 2017 bracht de gemeente Rumst een bestek uit voor de aankoop van een ‘digitaal notulering- en e-besluitvormingsysteem’. 

De toepassing waarnaar de gemeente zocht moest voldoen aan onderstaande wensen:

De gemeente heeft nood aan een hedendaags digitaal notulering- en besluitvormingssysteem. Dit systeem moet bruikbaar zijn voor de verschillende overleg- en besluitvomringsorganen. Het hele proces van notulering- en besluitvorming moet ondersteund worden, van voorbereiding en aanmaak agendapunten, over het besluitvormingsproces heen tot de ontsluiting van de beslissingen en notulen via een beveiligde website. Hierbij zijn gebruikersvriendelijkheid, integratiemogelijkheden en openheid naar andere systemen toe grote troeven.

Uit de onderhandelingsprocedure bleek dat de toepassing van Green Valley Belgium het beste aansloot met de verwachtingen van zowel de administratie als de raadsleden. 

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om efficiënt te vergaderen. Met deze overname zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen.

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Gebruikersdag Notula

Gebruikersdag Notula

50 key-users werkten we aan de roadmap van Notula. Na een korte introductie over de werking van deze gebruikersgroep zoomden we in op een aantal geplande verbeteringen en voorstellen. Een conceptuele lange termijn visie mocht vandaag ook niet ontbreken.  Nieuwe koppelingen, zoals het Digitaal Archief Vlaanderen stonden op de agenda.

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

Sinds december 2021 werkt het directiecomité van UZ Leuven met Notula. Op het eerste zicht geen voor de hand liggende keuze. “Het digitaal archief wordt stilaan opgevuld en het opzoekwerk loopt al veel eenvoudiger. Dat was ook het grootste pijnpunt van onze oude werkwijze.”

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.