Nieuws

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

In deze video van Het Facilitair Bedrijf geeft Sander Vliegen inzicht in de integratie van Notula met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Deze integratie, gerealiseerd in 2023 door Green Valley Belgium, biedt een oplossing voor de digitale archiveringsbehoeften van lokale overheden. 

De keuze voor Digitaal Archief Vlaanderen

De keuze voor Digitaal Archief Vlaanderen komt voort uit de behoeften van klanten die vaak nog geen geschikte oplossing hadden voor hun digitale archivering. En dit is waar Digitaal Archief Vlaanderen in beeld komt. Het serieregister, een essentieel onderdeel van DAV, is al bekend bij veel lokale overheden. Dat maakt de overgang naar digitaal archiveren met E-depot veel soepeler. 

Notula integreert nu zowel met het serieregister als met het E-depot. In het serieregister bepaalt de klant hoe de data moet worden gearchiveerd, terwijl het E-depot de data effectief opslaat volgens deze gedefinieerde series. 

Met één klik archiveren vanuit Notula

Notula ondersteunde al het volledige besluitvormingsproces, met uitzondering van de laatste stap, het archiveren. Dankzij deze integratie kunnen klanten nu met slechts één klik archiveren, waarbij alles automatisch wordt overgedragen naar het E-depot. Met deze integratie is de digitale keten volledig gesloten. Er is geen behoefte meer aan papieren documenten. Van het opstellen van agendapunten, de voorbereiding van vergaderingen tot het maken van notulen, digitaal handtekenen en ten slotte digitaal archiveren.

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Speciaal voor de behandeling van aanvragen voor de inname van openbaar domein voor grondwerken ontwikkelde Green Valley Belgium een koppeling tussen Notula en GIPOD. Hierdoor kan u nu zowel de vraag tot grondwerken als de bijhorende signalisatievergunning kunnen nu volledig digitaal worden afgehandeld. 

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om efficiënt te vergaderen. Met deze overname zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen.

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Gebruikersdag Notula

Gebruikersdag Notula

50 key-users werkten we aan de roadmap van Notula. Na een korte introductie over de werking van deze gebruikersgroep zoomden we in op een aantal geplande verbeteringen en voorstellen. Een conceptuele lange termijn visie mocht vandaag ook niet ontbreken.  Nieuwe koppelingen, zoals het Digitaal Archief Vlaanderen stonden op de agenda.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.