Nieuws

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Persbericht | 23 juni 2023

Green Valley Belgium zal ook Nederlandse steden en gemeenten van innovatieve software voor vergaderbeheer voorzien

Green Valley Belgium, dat deel uitmaakt van de Cipal Schaubroeck-groep, neemt de klanten besluitvorming over van het Nederlandse Visma Roxit. Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om hun vergaderbeheer op een efficiënte manier te organiseren. Ook het Vlaams Parlement, Vlaamse provincies, politiezones, hulpverleningszones en ziekenhuizen werken met Notula. Met de overname van de klanten van Visma Roxit zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen. Deze uitbreiding van de klantenportefeuille zorgt er uiteraard voor dat er nog meer kan worden geïnvesteerd in de verdere productinnovatie.

Meer impact, meer innovatie

Bob van der Horst, Sales Director bij Visma Roxit, vertelt: “Green Valley Belgium is al sinds jaar en dag onze onderaannemer en ook de eigenaar van het product e-Besluit. Visma Roxit zal in de toekomst de volledige focus leggen op de andere producten uit haar productportfolio, maar is van oordeel dat het voor de klanten van e-Besluit vooral voordelen zal brengen om hen dichter bij de partij te brengen die de toekomstvisie van het product uitzet, en die ook de Vlaamse markt bedient. Op die manier hebben de Nederlandse klanten de kans om meer impact uit te oefenen, en kan er in overleg met de verenigde klantenportefeuille van Nederlandse en Vlaamse klanten nóg meer op innovatie worden ingezet.”

Samen bouwen aan overheden van de toekomst, over grenzen heen

Nico Cras, CEO Cipal Schaubroeck, vertelt: “Bij Green Valley Belgium en Cipal Schaubroeck bouwen we samen met onze klanten aan overheden van de toekomst, over overheidsniveaus heen, en ook over grenzen heen. Diverse Vlaamse steden brachten eerder al hun vooruitstrevende werking met e-Besluit of Notula in de pers. Zo was Stad Antwerpen bijvoorbeeld de eerste stad die digitaal stemmen in combinatie met vergaderbeheer in gebruik nam. Stad Gent was meteen bij de start van de Covid-crisis de eerst stad om de gemeenteraad volledig digitaal te laten doorgaan én deelde het leuke weetje dat hun volledig gedigitaliseerde vergaderbeheer ervoor zorgt dat ze jaarlijks een papierberg ter hoogte van de Eiffeltoren besparen!”

“De Nederlandse en Vlaamse klanten samenbrengen zal nog meer inspiratie voor innovatie bieden,” gaat Nico Cras verder, “zodat we zullen blijven investeren in verder uitbouwen van het product. Onze klanten hebben daarbij trouwens een volledige inzage in de roadmap, en kunnen zelf de prioriteiten mee bepalen door te stemmen op functionaliteiten die zij gerealiseerd willen zien. We kijken er dan ook naar uit om op basis van de synergieën tussen de Vlaamse en Nederlandse werkmethodes onze oplossing voor vergaderbeheer te blijven innoveren, samen met onze klanten.”

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Gebruikersdag Notula

Gebruikersdag Notula

50 key-users werkten we aan de roadmap van Notula. Na een korte introductie over de werking van deze gebruikersgroep zoomden we in op een aantal geplande verbeteringen en voorstellen. Een conceptuele lange termijn visie mocht vandaag ook niet ontbreken.  Nieuwe koppelingen, zoals het Digitaal Archief Vlaanderen stonden op de agenda.

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

Sinds december 2021 werkt het directiecomité van UZ Leuven met Notula. Op het eerste zicht geen voor de hand liggende keuze. “Het digitaal archief wordt stilaan opgevuld en het opzoekwerk loopt al veel eenvoudiger. Dat was ook het grootste pijnpunt van onze oude werkwijze.”

Hoe gaat het intussen met onze Digitale Roadmap?

Hoe gaat het intussen met onze Digitale Roadmap?

Vorig jaar lanceerden we trots onze digitale roadmap. Hierdoor krijgen klanten niet alleen inzicht in de roadmap van onze verschillende producten, maar ze kunnen deze ook mee bepalen door zelf suggesties te doen en op verbetervoorstellen te stemmen. Veel gebruikers hebben hun weg naar onze nieuwe digitale roadmap gevonden.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.