Nieuws

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Persbericht | 23 juni 2023

Green Valley Belgium zal ook Nederlandse steden en gemeenten van innovatieve software voor vergaderbeheer voorzien

Green Valley Belgium, dat deel uitmaakt van de Cipal Schaubroeck-groep, neemt de klanten besluitvorming over van het Nederlandse Visma Roxit. Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om hun vergaderbeheer op een efficiënte manier te organiseren. Ook het Vlaams Parlement, Vlaamse provincies, politiezones, hulpverleningszones en ziekenhuizen werken met Notula. Met de overname van de klanten van Visma Roxit zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen. Deze uitbreiding van de klantenportefeuille zorgt er uiteraard voor dat er nog meer kan worden geïnvesteerd in de verdere productinnovatie.

Meer impact, meer innovatie

Bob van der Horst, Sales Director bij Visma Roxit, vertelt: “Green Valley Belgium is al sinds jaar en dag onze onderaannemer en ook de eigenaar van het product e-Besluit. Visma Roxit zal in de toekomst de volledige focus leggen op de andere producten uit haar productportfolio, maar is van oordeel dat het voor de klanten van e-Besluit vooral voordelen zal brengen om hen dichter bij de partij te brengen die de toekomstvisie van het product uitzet, en die ook de Vlaamse markt bedient. Op die manier hebben de Nederlandse klanten de kans om meer impact uit te oefenen, en kan er in overleg met de verenigde klantenportefeuille van Nederlandse en Vlaamse klanten nóg meer op innovatie worden ingezet.”

Samen bouwen aan overheden van de toekomst, over grenzen heen

Nico Cras, CEO Cipal Schaubroeck, vertelt: “Bij Green Valley Belgium en Cipal Schaubroeck bouwen we samen met onze klanten aan overheden van de toekomst, over overheidsniveaus heen, en ook over grenzen heen. Diverse Vlaamse steden brachten eerder al hun vooruitstrevende werking met e-Besluit of Notula in de pers. Zo was Stad Antwerpen bijvoorbeeld de eerste stad die digitaal stemmen in combinatie met vergaderbeheer in gebruik nam. Stad Gent was meteen bij de start van de Covid-crisis de eerst stad om de gemeenteraad volledig digitaal te laten doorgaan én deelde het leuke weetje dat hun volledig gedigitaliseerde vergaderbeheer ervoor zorgt dat ze jaarlijks een papierberg ter hoogte van de Eiffeltoren besparen!”

“De Nederlandse en Vlaamse klanten samenbrengen zal nog meer inspiratie voor innovatie bieden,” gaat Nico Cras verder, “zodat we zullen blijven investeren in verder uitbouwen van het product. Onze klanten hebben daarbij trouwens een volledige inzage in de roadmap, en kunnen zelf de prioriteiten mee bepalen door te stemmen op functionaliteiten die zij gerealiseerd willen zien. We kijken er dan ook naar uit om op basis van de synergieën tussen de Vlaamse en Nederlandse werkmethodes onze oplossing voor vergaderbeheer te blijven innoveren, samen met onze klanten.”

Nieuwe telefoonnummers

Nieuwe telefoonnummers

Belangrijke update: Green Valley Belgium heeft nieuwe telefoonnummers! Vanaf nu kunt u ons bereiken op:  +32 11 30 01 60 (algemeen nummer)  en +32 11 30 01 61 (Servicedesk)

We raden u aan om deze nieuwe nummers meteen te gebruiken, aangezien de oude nummers slechts tijdelijk, tot eind juni, doorgeschakeld worden.

Belangrijke mijlpaal: 10 jaar Notula in Kortrijk

Belangrijke mijlpaal: 10 jaar Notula in Kortrijk

Belangrijke mijlpaal voor Kortrijk: al 10 jaar lang vertrouwt de stad op Notula voor hun besluitvormingsproces! Daar hoort wat lekkers bij, vonden we bij Green Valley Belgium. 10 jaar Notula in Kortrijk? Dat betekent meer dan 48500 agendapunten verspreid over 2200 vergaderingen. Dat zijn 90.000 publicaties, 1343 opgeslagen notulen en 38578 genomen besluiten.

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Speciaal voor de behandeling van aanvragen voor de inname van openbaar domein voor grondwerken ontwikkelde Green Valley Belgium een koppeling tussen Notula en GIPOD. Hierdoor kan u nu zowel de vraag tot grondwerken als de bijhorende signalisatievergunning kunnen nu volledig digitaal worden afgehandeld. 

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

In deze video van Het Facilitair Bedrijf geeft Sander Vliegen inzicht in de integratie van Notula met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Deze integratie, gerealiseerd in 2023 door Green Valley Belgium, biedt een oplossing voor de digitale archiveringsbehoeften van lokale overheden. 

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.