Nieuws

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

Sinds december 2021 werkt het directiecomité van UZ Leuven met Notula. Op het eerste zicht geen voor de hand liggende keuze, omdat Notula meer op de leest geschoeid is van steden en gemeenten. “Het heeft wel wat inspanningen gekost om het systeem te moduleren naar onze noden en verwachtingen. Zowel van onze kant als van Green Valley Belgium” vertelt Miek Peeters, algemeen secretaris bij UZ Leuven. “Maar nu kunnen we toch wel zeggen dat het heel goed loopt. We werken intussen zo’n negental maanden met Notula en we merken al heel duidelijk dat het systeem rendeert. Het digitaal archief wordt stilaan opgevuld en het opzoekwerk loopt al veel eenvoudiger. Dat was ook het grootste pijnpunt van onze oude werkwijze.”

Opzoekwerk vereenvoudigen dankzij een digitaal archief 

UZ Leuven is een grote organisatie met meer dan 10 000 werknemers. Vroeger werd er met Google Drive gewerkt voor het agenderen en notuleren van het wekelijkse directiecomité. De secretaresse ontving alle agendapunten en bijlagen via e-mail. Op basis hiervan werd er een google drive document aangemaakt per zitting. “Als je weet dat het gaat over dossiers van enkele honderden pagina’s per week,” vertelt Miek Peeters, “waarbij alle agendapunten plus bijlagen manueel in de google drive map gezet moeten worden, dan kan je je wel voorstellen hoe tijdrovend dit was.” 

Na de vergadering werd er uiteraard ook een verslag gemaakt. Opnieuw enkele pagina’s, in een apart word-document. Het resultaat na een aantal jaren wordt al snel duidelijk. Duizenden pagina’s met dossiers van het directiecomité met telkens een apart verslag. Probeer daar maar eens snel iets in op te zoeken!

“Stel je voor dat je de vraag kreeg om iets op zoeken over een specifiek onderwerp, laten we het maar even XYZ noemen, dat ooit in het directiecomité in 2001 besproken werd. Om dit op te zoeken moest de secretaresse al die verslagen één voor één openen, om telkens te zoeken naar XYZ. Dat was echt onbegonnen werk!” verduidelijkt Miek Peeters. 

Enorme tijdswinst

Dankzij Notula kan het directiecomité van het UZ Leuven nu veel korter op de bal spelen. Het volledige proces loopt nu in Notula, wat resulteert in een enorme tijdswinst en efficiëntie-verhoging. Waar vroeger iedereen zijn of haar agendapunten doorstuurde via e-mail naar de secretaresse, worden deze nu rechtstreeks in Notula ingediend. De vergaderingen van het directiecomité worden op maandag ingepland. Agendapunten kunnen tot donderdagmiddag 14u ingediend worden. Hierna heeft het betrokken directielid nog even de tijd om de dossiers te valideren. Op vrijdag wordt het ontwerp van de agenda besproken met de gedelegeerd bestuurder, waarna de finale agenda uitgestuurd wordt aan het voltallige directiecomité, klaar om maandag te vergaderen. 

Indieningsproces efficiënter en automatische feedback

Na de vergadering van het directiecomité bereidt Miek Peeters het ontwerpverslag voor, opnieuw rechtstreeks in Notula. De goedkeuring van dit ontwerpverslag verschijnt als eerste agendapunt op de volgende vergadering. Als er bemerkingen zijn worden deze genoteerd in Notula waarna de week erna het verslag definitief wordt goedgekeurd. Zodra dat gebeurd is, worden de notulen vrijgegeven en krijgt de collega die een dossier heeft ingediend automatisch het verslag van zijn agendapunt in zijn of haar mailbox. Dat is een enorme verbetering, want vroeger gebeurde dit niet. En dat wordt enorm geapprecieerd. 

Absoluut tevreden

“Het team van Green Valley Belgium kent het systeem door en door, ze communiceren transparant en hebben een hands-on mentaliteit. Helemaal wat wij nodig hadden. We zijn dan ook zeer tevreden over zowel de software Notula als de samenwerking met Green Valley Belgium” vertel Miek Peeters enthousiast. “Er wordt ook echt meegedacht en gezocht naar oplossingen. Dat is voor ons een echte meerwaarde. Onze feedback wordt ook meegenomen als verbeterpunt voor de volgende versies van Notula. Zo dragen wij als klant bij aan de verdere ontwikkeling van het product” concludeert Miek Peeters. 

https://www.uzleuven.be/nl

Nieuwe telefoonnummers

Nieuwe telefoonnummers

Belangrijke update: Green Valley Belgium heeft nieuwe telefoonnummers! Vanaf nu kunt u ons bereiken op:  +32 11 30 01 60 (algemeen nummer)  en +32 11 30 01 61 (Servicedesk)

We raden u aan om deze nieuwe nummers meteen te gebruiken, aangezien de oude nummers slechts tijdelijk, tot eind juni, doorgeschakeld worden.

Belangrijke mijlpaal: 10 jaar Notula in Kortrijk

Belangrijke mijlpaal: 10 jaar Notula in Kortrijk

Belangrijke mijlpaal voor Kortrijk: al 10 jaar lang vertrouwt de stad op Notula voor hun besluitvormingsproces! Daar hoort wat lekkers bij, vonden we bij Green Valley Belgium. 10 jaar Notula in Kortrijk? Dat betekent meer dan 48500 agendapunten verspreid over 2200 vergaderingen. Dat zijn 90.000 publicaties, 1343 opgeslagen notulen en 38578 genomen besluiten.

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Speciaal voor de behandeling van aanvragen voor de inname van openbaar domein voor grondwerken ontwikkelde Green Valley Belgium een koppeling tussen Notula en GIPOD. Hierdoor kan u nu zowel de vraag tot grondwerken als de bijhorende signalisatievergunning kunnen nu volledig digitaal worden afgehandeld. 

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

In deze video van Het Facilitair Bedrijf geeft Sander Vliegen inzicht in de integratie van Notula met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Deze integratie, gerealiseerd in 2023 door Green Valley Belgium, biedt een oplossing voor de digitale archiveringsbehoeften van lokale overheden. 

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om efficiënt te vergaderen. Met deze overname zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.