Nieuws

Maasmechelen lanceert ondernemersloket

Maasmechelen lanceert ondernemersloket

Een ondernemer heeft heel wat administratieve formaliteiten waaraan voldaan moet worden. Om dat voor de ondernemers gemakkelijk te maken, verloopt dit in Maasmechelen voortaan volledig digitaal, via SmartLoket. 

Zowel startende als gevestigde ondernemers kunnen vergunningen, machtigingen, toelatingen e.d. digitaal aanvragen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat ook de verwerking en afhandeling van deze aanvragen digitaal gebeurt. Dit levert een enorme tijdswinst op, aanvragen worden sneller behandeld en de ondernemer krijgt sneller uitsluitsel. Een echte win-win dus. 

De Vlaamse overheid wil ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ontwikkelde hiervoor een digitaal platform waar de gebruiker op één plaats volledige informatie van verschillende agentschappen en overheden vindt. Dit bleek tijdens de coronapandemie een grote meerwaarde te zijn voor ondernemers. Het platform bundelt alle steunmaatregelen voor de diverse sectoren: een handige tool om snel correcte informatie te vinden. Uiteraard is het ondernemersloket van Maasmechelen hier ook aan gekoppeld. 

Het digitaal loket is tot stand gekomen met financiële steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Maasmechelse project werd –samen met nog twee andere Limburgse gemeenten– geselecteerd en ondertussen helemaal uitgevoerd. 

In het Info magazine van Maasmechelen wordt ingezoomd op de voordelen van dit ondernemersloket:

  • Snelle afhandeling van de aanvragen: doordat alle informatie automatisch wordt geregistreerd en verwerkt, wordt de termijn voor afhandeling drastisch ingekort. 
  • Administratieve vereenvoudiging: één platform waar alle informatie en communicatie over een aanvraag wordt gebundeld. 
  • Tijdswinst voor alle betrokkenen: geen verplaatsingen naar het gemeentehuis, aanvraag omvat alle noodzakelijke informatie 
  • Duurzaam en efficiënt gebruik van mensen en middelen: geen papieren dossiers meer, communicatie via digitale kanalen, …

Een ondernemer heeft heel wat administratieve formaliteiten waaraan voldaan moet worden. Om dat voor de ondernemers gemakkelijk te maken, verloopt dit in Maasmechelen voortaan volledig digitaal. 

Lees het artikel in Info Magazine Maasmechelen of bezoek het ondernemersloket online. 

Lees meer over SmartLoket

Genk lanceert de stadsapp: belangrijke stap in digitalisering

Genk lanceert de stadsapp: belangrijke stap in digitalisering

Genk lanceert een eigen stadsapp en zet hiermee opnieuw een belangrijke stap in hun digitaliseringsverhaal. Green Valley Belgium draagt hier graag een steentje aan bij! Met de lancering van deze app wordt de dienstverlening toegankelijk gemaakt voor de burger. De...

Stad Antwerpen live met Papieren en attesten

Stad Antwerpen live met Papieren en attesten

Ook in de Stad Antwerpen is het nu mogelijk om attesten digitaal aan te vragen, sinds de go-live van de module Papieren en attesten binnen SmartLoket. Voortaan kunnen akten van de burgerlijke stand en uittreksels uit het strafregister gewoon online aangevraagd worden....

Ook interesse in SmartLoket?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.