Nieuws

Nieuwe raadpleegomgeving beschikbaar in Notula

Nieuwe raadpleegomgeving beschikbaar in Notula

Gemeente Berlaar ging als een van de eerste live met de nieuwe raadpleegomgeving van Notula. De lay-out werd volledig aangepast. Het resultaat mag alvast gezien worden: een frisse, moderne én gebruiksvriendelijke raadpleegomgeving waar zowel de burger als het openbare bestuur blij van worden. 

Maturiteitsniveau 3 voor LBLOD

Met deze nieuwe raadpleegomgeving behalen we ook maturiteitsniveau 3 voor het publiceren van besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD). Sinds enkele jaren zet Vlaanderen met het Agentschap Binnenlands Bestuur als initiatiefnemer in op gelinkte data van lokale besluitvoering via LBLOD. Daarbij worden zowel de lokale besturen als de leveranciers van notuleringsoftware betrokken. 

Concreet hebben we hiermee ook ineens het maximumniveau behaald. Wat dit precies inhoudt? Het komt erop neer dat de data op de raadpleegomgeving niet enkel gelinkt is, maar het is nu ook mogelijk om te refereren naar mandatarissen in de mandatendatabank en om de inhoud te annoteren volgens de vastgelegde Vlaamse (OSLO) en internationale (ELI) standaarden. Ingewikkeld en tijdrovend? Helemaal niet, dat gebeurt allemaal automatisch, zonder enige tussenkomst van een medewerker. 

Automatisering meldingsplicht

Binnenkort wordt ook de meldingsplicht geautomatiseerd. Bij publicatie kan u dan meteen aanvinken of u aan de meldingsplicht wenst te voldoen. Dat scheelt weer wat werk en het voorkomt dat u vergeet het besluit manueel aan te melden. Deze vereenvoudiging wordt trouwens nog interessanter vanaf 30 juni 2021, aangezien lokale besturen vanaf dan verplicht zullen zijn om in open data formaat te publiceren. 

Meer informatie over Notula? Neem vandaag nog contact op!

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

In deze video van Het Facilitair Bedrijf geeft Sander Vliegen inzicht in de integratie van Notula met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Deze integratie, gerealiseerd in 2023 door Green Valley Belgium, biedt een oplossing voor de digitale archiveringsbehoeften van lokale overheden. 

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om efficiënt te vergaderen. Met deze overname zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen.

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Gebruikersdag Notula

Gebruikersdag Notula

50 key-users werkten we aan de roadmap van Notula. Na een korte introductie over de werking van deze gebruikersgroep zoomden we in op een aantal geplande verbeteringen en voorstellen. Een conceptuele lange termijn visie mocht vandaag ook niet ontbreken.  Nieuwe koppelingen, zoals het Digitaal Archief Vlaanderen stonden op de agenda.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.