Nieuws

Nieuwe raadpleegomgeving beschikbaar in Notula

Nieuwe raadpleegomgeving beschikbaar in Notula

Gemeente Berlaar ging als een van de eerste live met de nieuwe raadpleegomgeving van Notula. De lay-out werd volledig aangepast. Het resultaat mag alvast gezien worden: een frisse, moderne én gebruiksvriendelijke raadpleegomgeving waar zowel de burger als het openbare bestuur blij van worden. 

Maturiteitsniveau 3 voor LBLOD

Met deze nieuwe raadpleegomgeving behalen we ook maturiteitsniveau 3 voor het publiceren van besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD). Sinds enkele jaren zet Vlaanderen met het Agentschap Binnenlands Bestuur als initiatiefnemer in op gelinkte data van lokale besluitvoering via LBLOD. Daarbij worden zowel de lokale besturen als de leveranciers van notuleringsoftware betrokken. 

Concreet hebben we hiermee ook ineens het maximumniveau behaald. Wat dit precies inhoudt? Het komt erop neer dat de data op de raadpleegomgeving niet enkel gelinkt is, maar het is nu ook mogelijk om te refereren naar mandatarissen in de mandatendatabank en om de inhoud te annoteren volgens de vastgelegde Vlaamse (OSLO) en internationale (ELI) standaarden. Ingewikkeld en tijdrovend? Helemaal niet, dat gebeurt allemaal automatisch, zonder enige tussenkomst van een medewerker. 

Automatisering meldingsplicht

Binnenkort wordt ook de meldingsplicht geautomatiseerd. Bij publicatie kan u dan meteen aanvinken of u aan de meldingsplicht wenst te voldoen. Dat scheelt weer wat werk en het voorkomt dat u vergeet het besluit manueel aan te melden. Deze vereenvoudiging wordt trouwens nog interessanter vanaf 30 juni 2021, aangezien lokale besturen vanaf dan verplicht zullen zijn om in open data formaat te publiceren. 

Meer informatie over Notula? Neem vandaag nog contact op!

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Gebruikersdag Notula

Gebruikersdag Notula

50 key-users werkten we aan de roadmap van Notula. Na een korte introductie over de werking van deze gebruikersgroep zoomden we in op een aantal geplande verbeteringen en voorstellen. Een conceptuele lange termijn visie mocht vandaag ook niet ontbreken.  Nieuwe koppelingen, zoals het Digitaal Archief Vlaanderen stonden op de agenda.

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

UZ Leuven vereenvoudigt opzoekwerk dankzij digitaal archief in Notula

Sinds december 2021 werkt het directiecomité van UZ Leuven met Notula. Op het eerste zicht geen voor de hand liggende keuze. “Het digitaal archief wordt stilaan opgevuld en het opzoekwerk loopt al veel eenvoudiger. Dat was ook het grootste pijnpunt van onze oude werkwijze.”

Hoe gaat het intussen met onze Digitale Roadmap?

Hoe gaat het intussen met onze Digitale Roadmap?

Vorig jaar lanceerden we trots onze digitale roadmap. Hierdoor krijgen klanten niet alleen inzicht in de roadmap van onze verschillende producten, maar ze kunnen deze ook mee bepalen door zelf suggesties te doen en op verbetervoorstellen te stemmen. Veel gebruikers hebben hun weg naar onze nieuwe digitale roadmap gevonden.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.