Nieuws

Webinar Notula

Webinar Digitaal Vergaderen

Dat digitalisering belangrijk is, dat hebben we het voorbije jaar maar al te goed ervaren. Als organisatie is het voor u wellicht ook een evenwichtsoefening om digitaal te vergaderen terwijl u daarbij toch de bestaande procedures en processen volgt. 

Digitaal of papierloos vergaderen kan zowel online als fysiek of hybride zijn.  Dé essentie is het stroomlijnen van de achterliggende processen. Dit is niet zo eenvoudig, zo blijkt uit onderstaande vragen die we kregen:

  • Momenteel werken we met het doorsturen van word documenten en e-mails. Als secretariaatsmedewerker is het geen sinecure om de agenda voor te bereiden. Kan dit op een gestructureerd en transparante manier? 
  • Is het mogelijk om agendapunten decentraal door medewerkers aan te brengen, bij voorkeur in hetzelfde formaat
  • Hoe kunnen we het overzicht behouden over de verschillende agendapunten?  En hoe weten we of de nodige adviezen zijn ingewonnen
  • Kan dit goedkeuringsproces geautomatiseerd worden?


Yes, we can!  Met Notula beheert u eenvoudig agenda’s en vergaderingen. Het is een online platform waarmee u alle voorbereidingen voor uw vergaderingen stroomlijnt en efficiënter samenwerkt. U verdeelt de agenda en agendapunten digitaal zodat vergaderleden en bestuurders altijd de juiste informatie ter beschikking hebben.

Wilt u ontdekken hoe Notula een antwoord kan bieden op bovenstaande vragen? 

Schrijf dan zeker in voor één van onderstaande webinars waarin we de volledige procesflow van digitaal vergaderen toelichten. Gratis, en volledig vrijblijvend. 

Wat mag u tijdens dit webinar verwachten?  

Een demonstratie van Notula, met hierin:

  • online agenderen via vooraf gedefinieerde goedkeuringsprocessen
  • digitaal vergaderen met de mogelijkheid tot stemmen
  • het automatisch genereren en publiceren van besluiten. 
Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Aanvragen voor grondwerken en signalisatievergunningen goedkeuren via Notula

Speciaal voor de behandeling van aanvragen voor de inname van openbaar domein voor grondwerken ontwikkelde Green Valley Belgium een koppeling tussen Notula en GIPOD. Hierdoor kan u nu zowel de vraag tot grondwerken als de bijhorende signalisatievergunning kunnen nu volledig digitaal worden afgehandeld. 

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

Notula Integreert naadloos met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

In deze video van Het Facilitair Bedrijf geeft Sander Vliegen inzicht in de integratie van Notula met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Deze integratie, gerealiseerd in 2023 door Green Valley Belgium, biedt een oplossing voor de digitale archiveringsbehoeften van lokale overheden. 

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Visma Roxit draagt klanten besluitvorming over aan Green Valley Belgium

Green Valley Belgium levert nu al software voor vergaderbeheer aan vele Vlaamse steden en gemeenten. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden – zo ook Antwerpen en Gent – gebruiken het product Notula om efficiënt te vergaderen. Met deze overname zal Green Valley Belgium nu ook Nederlandse lokale besturen bedienen.

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

Webinar: Notula & Digitaal Archief Vlaanderen

De digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken werd het Digitaal Archief Vlaanderen opgestart. Tijdens dit webinar zoomen we in op de koppeling tussen Notula en het DAV.

Ook interesse in Notula?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demo.